top of page

โครงการบรรพชา-อุปสมบท วัดบวรนิเวศฯ

หลวงพ่อเยื้อน ขันติพโล เจ้าอาวาสวัดเขาศาลาอตุลฐานะจาโร จ.สุรินทร์ ได้จัดโครงการบรรพชา-อุปสมบท ประจำทุกปี ที่วัดบวรนิเวศฯ หลังพิธี ภิกษุ-สามเณรใหม่ จะเดินทางไปปฏิบัติธรรมที่วัดเขาศาลา ฯ ซึ่งตั้งอยู่ในพุทธอุทยาน เป็นสถานที่สัปปายะ

ordain2019-1.jpg

วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๒ มูลนิธิอุทยานธรรม ร่วมเป็นเจ้าภาพโครงการบรรพชา-อุปสมบทหมู่ มูลนิธิฯ ได้ถวายปัจจัยเพื่อใช้จ่ายสำหรับโครงการ จำนวน ๗๓๖,๔๐๐.๕๕ บาท

ordain2019-2.jpg
ordain2018.jpg

วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๑ มูลนิธิอุทยานธรรม ร่วมเป็นเจ้าภาพโครงการบรรพชา-อุปสมบทหมู่ ในโอกาสนี้มูลนิธิฯ ได้ถวายปัจจัยเพื่อใช้จ่ายสำหรับโครงการ จำนวน ๕๕๐,๑๒๕.- บาท

bottom of page