กุฏิสงฆ์อาพาธ วัดป่าฐานสโมนุสรณ์

หลวงพ่อทอง จันทสิริ เจ้าอาวาสวัดอโศการาม เมตตารับเป็นประธานสร้างกุฏิสงฆ์อาพาธ ที่วัดป่าฐานสโมนุสรณ์ จังหวัดเลย 

วันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๕๗ มูลนิธิอุทยานธรรม ได้ถวายปัจจัยจำนวน ๖๐๖,ู๖๗๔.๓๗ บาท แด่ หลวงพ่อทอง จันทสิริ เจ้าอาวาสวัดอโศการาม จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อสร้างศาลาอเนกประสงค์และกุฏิสงฆ์อาพาธ ที่วัดป่าฐานสมานุสรณ์  จังหวัดเลย และศาสนกิจอื่นๆ ตามสมควร

วันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๘ มูลนิธิอุทยานธรรมได้รวบรวมปัจจัยจำนวน ๓๐๐,๐๐๐.- บาท เพื่อนำไปถวายหลวงพ่อทอง จันทสิริ เจ้าอาวาสวัดอโศการาม สำหรับสร้างศาลาอเนกประสงค์และกุฏิสงฆ์อาพาธ ที่วัดป่าฐานสโมนุสรณ์ จังหวัดเลย 

ถวายปัจจัยแด่หลวงปู่จันทร์ศรี จันทปทีโป

เมื่อวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๕๙ มูลนิธิอุทยานธรรมได้ถวายปัจจัยจำนวน ๕๑๒,๐๐๐.- บาท เพื่อร่วมเป็นค่ารักษาพยาบาลหลวงปู่จันทร์ศรี จันทปทีโป (พระอุดมญาณโมลี) ณ ตึกภูมิสิริกิติ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ โดยมีพระอุปัฏฐากหลวงปู่จันทร์ศรีเป็นตัวแทนรับ

ถวายปัจจัยแด่หลวงปู่ท่อน ญาณธโร

เมื่อหลวงปู่ท่อน ญาณธโรอาพาธ หลวงปู่สาคร ธัมมาวุโธ ได้นิมนต์ท่านมาพักรักษาอาการอยู่ที่ วัดป่ามณีกาญจน์ จ. นนทบุรี มูลนิธิอุทยาน มูลนิธิอุทยานธรรมได้รวบรวมปัจจัยไปถวายหลวงปู่สาคร เพื่อเป็นค่ารักษาพยาบาลหลวงปู่ท่อน

เมื่อวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐ มูลนิธิอุทยานธรรมได้น้อมถวายปัจจัยจำนวน ๒๐๕,๕๐๖ บาท แด่หลวงปู่สาคร ธัมมาวุโธ เพื่อสมทบทุนค่ารักษาพยาบาลหลวงปู่ท่อน

เมื่อวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ มูลนิธิอุทยานธรรมได้น้อมถวายปัจจัยเพื่อร่วมเป็นค่ารักษาพยาบาลหลวงปู่ท่อน ญาณธโร ครั้งที่ ๒ จำนวน ๑๖๐,๐๐๐.- บาท ณ วัดป่ามณีกาญจน์ จังหวัดนนทบุรี โดยหลวงปู่สาคร ธัมมาวุโธ เมตตาเป็นตัวแทนรับ

เมื่อวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๑ มูลนิธิอุทยานธรรมได้น้อมถวายปัจจัยเพื่อเป็นกองทุนสำหรับสงฆ์อาพาธ ณ วัดป่ามณีกาญจน์ จังหวัดนนทบุรี จำนวน ๑๔๖,๐๐๐ บาท โดยมีพระอาจารย์สาคร ธัมมาวุโธ เป็นตัวแทนสงฆ์รับปัจจัย

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now